Informacje dla akcjonariuszy

31 maja 2021

Sprawozdanie za rok 2020

  1. Bilanspobierz >
  2. Rachunek zysków i stratpobierz >

26 października 2020

IV Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

  1. Wezwanie do złożenia akcji w spółcepobierz >

5 października 2020

III Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

  1. Wezwanie do złożenia akcji w spółcepobierz >

15 września 2020

II Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

  1. Wezwanie do złożenia akcji w spółcepobierz >

28 sierpnia 2020

I Wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce

  1. Wezwanie do złożenia akcji w spółcepobierz >

20 maja 2020

Sprawozdanie za rok 2019

  1. Bilanspobierz >
  2. Rachunek zysków i stratpobierz >